Emnestudium og videnskabsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikvidenskabeligt emne, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

 • et afgrænset emne i musik af enhver art
 • kilder, teori, analytik og metode i henhold til det afgrænsede emne
 • grundlæggende videnskabsteori og metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genreog periodespecifikke implikationer
 • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikvidenskabeligt arbejde.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere et musikvidenskabeligt emne
 • at bestemme og analysere musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer
 • at reflektere over videnskabsteoretiske og metodiske forhold og problemstillinger
 • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at afgrænse og belyse musikvidenskabelige emner
 • at definere og løse opgaver metodisk og videnskabeligt
 • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metode
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave i et emne inden for et pensum på ca. 400 sider
videnskabsteoretisk og metodisk litteratur.

Der gives 4 dage til udarbejdelse af opgaven. Fremstillingen må højst være på 6 sider for en studerende med tillæg af 3 sider for hver yderligere studerende.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFremstillingen skal dokumentere, at den/de studerende har opnået grundlæggende viden om
humanvidenskabelige forskningsparadigmer; om vigtige positioner og problemstillinger inden
for musikvidenskaben samt viden om og indsigt i forskellige musikvidenskabelige positioners
praktisk metodiske konsekvenser.

Prøvens navnMusikvidenskabeligt emnestudium
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende kan fokusere, behandle og analysere det
studerede stof dybtgående og metoderefleksivt.

Fakta om modulet

Engelsk titelEpistemology and Methodology
ModulkodeBAMUS20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet