Arrangement og sammenspil 2

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i vestlig musikteori, hørelære, arrangementsteknik, fremførelse og sammenspil, og der undervises i:

 • udvalgte stilgrundlag og satsprincipper i pop- og rockarrangement
 • transskription
 • sammenspil og instrumentarium.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sammenhænge mellem musikalske udtryk og stilgrundlag og udarbejdelsen af arrangementer inden for populærmusikalske stilarter og genrer
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af populærmusikalske arrangementer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik
 • at harmonisere og arrangere musik på et øvet niveau
 • at notere musik og udarbejde partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler
 • udføre enkle forlæg på trommer, bas, guitar og keyboards.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et grundlæggende niveau
 • at gøre rede for fremførelsestekniske implikationer
 • at demonstrere færdigheder inden for trommer, bas, guitar og keyboard.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransskription 2
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal transskriptioner, som dokumenterer den studerendes arbejde og niveau inden
for disciplinen
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start
ECTS1
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået videregående viden om og
færdigheder i transskription.

Prøvens navnRytmisk arrangement 2
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden
for et stilgrundlag, der har været inddraget i undervisningen. Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg forelagt af eksaminator.

Arrangementet skal foreligge i en adækvat og konsekvent notation, der muliggør dets udførelse. Det skal afleveres som partitur, udskrevet fra et nodeskriftsprogram, henholdsvis i papirform og som pdf-dokument, samt som lydfil.

Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af den
studerende. Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har tilegnet
sig grundlæggende færdigheder i instruktion og ensembleledelse samt i demonstration på
det rytmiske grundinstrumentarium
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået færdighed i at udarbejde
populærmusikalske arrangementer, som er konsekvent disponeret med hensyn til det valgte
stilgrundlags normer.

Yderligere informationer

Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelArrangement 2
ModulkodeBAMUS20145
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS11
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet