Teori og sats 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i vestlig musikteori, hørelære, notation og musikteknologi, og der undervises i:

 • grundlæggende elementer (rytme, linearitet, samklang)
 • formlære og notation
 • elementær analyse og beskrivelse af musikalske fænomener
 • grundlæggende stemmeføring og harmonisering
 • elementær transskription
 • grundlæggende indføring i musikrelateret digital teknologi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks elementer, dens former og dens repræsentations- og notationssystemer
 • grundlæggende musikteoretisk terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • sammenhængen mellem sådanne udtryk og stilgrundlag
 • digital teknologi i relation til musik og musikfaglige emner.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik på et elementært niveau
 • grundlæggende stemmeføringsteknik
 • at anvende digital musikteknologi til musikteoretisk og -praktisk arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at vælge relevante digitale musikteknologier til konkrete opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikteori 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal enkle øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den
studerendes arbejde inden for Musikteori 1
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og
færdigheder i musikteori og herunder kan demonstrere grundlæggende færdigheder i
hørelære samt inddrage og anvende elementære musikteoretiske begreber på enklere
musikalske eksempler.

Prøvens navnGrundlæggende satsteknik 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal enkle øvelsesopgaver og/eller satser, som dokumenterer den studerendes
arbejder i grundlæggende stemmeføring og harmonisering
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået forståelse af principper for
Grundlæggende satsteknik inden for den vestlige musiktradition, sikkerhed i udarbejdelsen af enklere satser samt færdighed i at udarbejde en adækvat notation.

Prøvens navnGrundlæggende digital musikteknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
arbejde med digital kontrol af musikalske processer og musik.
- Den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og
færdigheder i brugen af digital musikteknologi og relevante kommunikationsprotokoller.

Yderligere informationer

Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory 1
ModulkodeBAMUS20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS9
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet