Arrangement og sammenspil 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i arrangementsteknik, transskription og sammenspil, og der undervises i:

 • grundprincipper for pop- og rockarrangement
 • elementær notation og transskription
 • grundlæggende sammenspil og instrumentarium.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • grundlæggende musikteoretiske terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • sammenhængen mellem sådanne udtryk og stilgrundlag samt udarbejdelsen af arrangementer på et grundlæggende niveau
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af satser og arrangementer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at arrangere musik på et grundlæggende niveau
 • at transskribere og notere musik samt udarbejde enkle partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler
 • udføre enkle forlæg på trommer, bas, guitar og keyboard.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et elementært niveau
 • at demonstrere elementære fremførelsestekniske færdigheder inden for trommer, bas, guitar og keyboard.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransskription 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal enkle øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den
studerendes arbejde inden for transskription
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start
ECTS1
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og
færdigheder i transskription.

Prøvens navnRytmisk arrangement 1
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter en enkel hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden for et stilgrundlag, der har været inddraget i undervisningen. Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg forelagt af eksaminator.

Der gives 3 dage til udarbejdelse af arrangementet.
Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af
eksaminanden. Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har
tilegnet sig elementære færdigheder i instruktion og i demonstration på det rytmiske
grundinstrumentarium.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i at
udarbejde enkle populærmusikalske arrangementer inden for det pågældende stilgrundlag.
Arrangementet skal foreligge i en notation, der muliggør dets udførelse.

Yderligere informationer

Prøven i Rytmisk arrangement 1 kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen i Rytmisk arrangement 1, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelArrangement 1
ModulkodeBAMUS20143
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS3
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet