Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i indspilnings- og lydstudieteknik, lydproduktion og musikteknologi. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • optage- og indspilningsteknik
 • lydstudieteknik
 • lydbearbejdning og lydproduktion
 • digital kontrol.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og digitalteknologiske vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitalteknologi i relation til musik- og lydproduktioner

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at bruge digitalteknologiske redskaber i relation til musik- og lydproduktioner

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge relevant indspilningsudstyr
 • at vælge relevante indspilningsteknikker.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende
bidrag:
- Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for inden for indspilnings- lydstudieteknik
samt redegørelser for teoretiske problemstillinger i relation hertil
- Den studerendes 2-4 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Yderligere informationer

Bedømmelsesform: Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Sound Recording
ModulkodeBAMUS201426
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet