Musikvidenskabeligt emnestudium

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikvidenskabeligt emne. Der undervises således i:

 • et afgrænset emne i musik af enhver art
 • kilder, teori og analytik i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genreog periodespecifikke implikationer
 • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere et musikvidenskabeligt emne
 • at bestemme og analysere musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer
 • at reflektere over videnskabelige og metodiske forhold og problemstillinger
 • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at afgrænse og belyse musikvidenskabelige emner
 • at definere og løse opgaver metodisk og videnskabeligt
 • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikvidenskabeligt emnestudium
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde
inden for Musikvidenskabeligt emnestudium
- Den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject
ModulkodeBAMUS201424
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet