Performance og produktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i Performance og produktion, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder:

 • indstudering og ledelse af performance
 • grundlæggende design og produktion af performance
 • performanceteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • instruktion og ledelse af populærmusikalske produktioner
 • tilrettelæggelse og realisering af sceneopsætninger 
 • centrale positioner inden for performanceteori.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at instruere og lede populærmusikalske produktioner på et øvet niveau
 • at arrangere, komponere og tilrette musik mhp. bestemte performancescenarier
 • at designe og iscenesætte performance på grundlæggende niveau.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at skelne mellem forskellige performancescenarier på teoretisk grundlag
 • at analysere og evaluere egne og andres performancedesign og event 
 • at evaluere og videreudvikle spille- og fremførelsestekniske færdigheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance og produktion
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven omfatter indstudering og udførelse af en produktion ledet af den/de studerende efterfulgt af en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i indstuderingen og udførelsen samt i en rapport, der gør rede for performancepraksis og -teori og for ide til og design af den konkrete produktion.

Opgaven vælges af den studerende blandt et udvalg lagt frem af hovedunderviseren.

Der gives 4 dage til forberedelse af prøven og udarbejdelse af rapport.

Rapporten må højst være på 5 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance and Production
ModulkodeBAMUS201422
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet