Performance og produktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i Performance og produktion, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder:

 • indstudering og ledelse af performance
 • grundlæggende design og produktion af performance
 • performanceteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • instruktion og ledelse af populærmusikalske produktioner
 • tilrettelæggelse og realisering af sceneopsætninger 
 • centrale positioner inden for performanceteori.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at instruere og lede populærmusikalske produktioner på et øvet niveau
 • at arrangere, komponere og tilrette musik mhp. bestemte performancescenarier
 • at designe og iscenesætte performance på grundlæggende niveau.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at skelne mellem forskellige performancescenarier på teoretisk grundlag
 • at analysere og evaluere egne og andres performancedesign og event 
 • at evaluere og videreudvikle spille- og fremførelsestekniske færdigheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance og produktion
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven omfatter indstudering og udførelse af en produktion ledet af den/de studerende efterfulgt af en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i indstuderingen og udførelsen samt i en rapport, der gør rede for performancepraksis og -teori og for ide til og design af den konkrete produktion.

Opgaven vælges af den studerende blandt et udvalg lagt frem af hovedunderviseren.

Der gives 4 dage til forberedelse af prøven og udarbejdelse af rapport.

Rapporten må højst være på 5 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance and Production
ModulkodeBAMUS201422
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet