Performancefag A3

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående undervisning i et performancefag. Performancefag A3 er det samme som Performancefag A2, der skal være afsluttet med bestået prøve. Der undervises inden for følgende fagområder:

 • videregående studier i udøvelse af performancefaget
 • notation
 • fortolkning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fremførelses- og performanceteknik
 • fortolkningsteori- og praksis.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre musik i performancefaget på et øvet fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede musikalske udtryksformer
 • at indstudere og udføre musikstykker inden for forskellige for performancefaget relevante stilgrundlag
 • at læse og notere forlæg med relation til performancefaget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige udførelsesformer, indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at vælge og skelne mellem forskellige fortolkningspraksisser
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.
 • at udarbejde og reflektere relevante notations- og repræsentationsformer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag A3
Prøveform
Praktisk
Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 10-15 min., hvori skal indgå mindst en opgave udført i ensemble og mindst en opgave udført solo.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Det opgivet program.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate fremførelsesteknikker og på udtryksmæssig nuancering.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance A3
ModulkodeBAMUS201421
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS3
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet