Komposition og lydproduktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musik- og produktionsanalyse, kompositionsteknik, lydproduktion, musik- og lydprogrammering, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder:

 • videregående studier i og analyser af populærmusikalske produktionsformer og udtryksmidler
 • komposition og arrangement
 • musik- og lyddesign vha. digitale redskaber
 • lydproduktion og tilrettelæggelse og ledelse af produktioner.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musik- og lydproduktioner som afgrænsede og sammensatte artefakter
 • arrangements- og kompositionsteknik og lydproduktion på videregående niveau
 • principper for lyddesign og programmering af musik vha. dedikerede protokoller i relation til fx interaktive medier og computerspil.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musik- og lydproduktioner i en præcis sproglig fremstilling og relevant terminologi
 • at udvikle og komponere originalmusik inden for afgrænsede stilgrundlag
 • at anvende lydstudiet og dets elementer i relation til afgrænsede lydproduktioner
 • at designe lyd og programmere musikalske forløb til interaktive medier
 • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner af egne kompositioner og arrangementer i lydstudie.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig metodisk og analytisk til musik- og lydproduktioner
 • at bekrive og diskutere musik- og lydproduktioner i fagrelevante perspektiver og ved brug af fagterminologi
 • at analysere og bestemme akustiske vilkår på et grundlæggende niveau
 • at vælge relevante digitale redskaber og metoder i arbejdet med musik og lyd
 • at redegøre for brug af indspilningsudstyr.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik- og lydprogrammering
Prøveform
Praktisk
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for områderne musik- og
lydprogrammering i relation til bl.a. komposition og arrangering samt computerspil og
lignende medieformer samt tekster og/eller arbejdspapirer i relation hertil, som
dokumenterer den studerendes arbejde inden for Formater og protokoller
- Den studerendes 2-4 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Prøvens navnKomposition og lydproduktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en lydproduktion af et af den studerende udarbejdet
arrangement samt en rapport, der gør rede for produktion, arrangement og
produktionsforløb. Den studerende fremstiller en lydproduktion af et arrangement, som den studerende selv har udarbejdet. Arrangementsforlægget vælges individuelt ud fra et antal forelagte forlæg. Lydproduktion og arrangement skal udarbejdes inden for de produktions- og arrangementsformer, der har været inddraget i undervisningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået øvede færdigheder i udarbejde,
tilrettelægge, indspille og redigere en lydproduktion, dertil færdighed i at redegøre for den udførte lydproduktion samt for de trufne arrangementsmæssige og kompositoriske
dispositioner.

Fakta om modulet

Engelsk titelComposing and Producing
ModulkodeBAMUS201420
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS12
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet