Historie og teori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikhistorie og historieteori samt et projektarbejde i relation til modulets musikhistoriske emner. Der undervises således i:

  • hovedlinjer, sammenhænge og brudflader i den vestlige musikhistorie
  • grundlæggende historiografi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks historie, herunder perioder, genrer, stilarter, komponister, repertoirer og kronologi på et grundlæggende niveau
  • videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at beskrive og diskutere elementer i den vestlige musiks historie i kontekst
  • at reflektere over historiografiske problemstillinger og implikationer

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at afgrænse og analysere musikhistoriske forhold hensigtsmæssigt
  • at beskæftige sig diskursivt og formidlingsrettet med musikhistoriske spørgsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorisk oversigt
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
indsigt i kursets pensum samt fortrolighed med musikhistoriske forhold og arbejde med
historiografiske problemstillinger
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Pensum omfatter ca. 600 sider musikhistorisk oversigtslitteratur, leksikonartikler samt et
bredt udvalg af musikeksempler etc. Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets
start
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende indsigt i
afgrænsede musikhistoriske emner og samt viden om historiografiske forhold.

Prøvens navnHistorie og teori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport, som undersøger og analyserer en afgrænset problemstilling, et fænomen, en genre eller lignende inden for historie og teori.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den/de studerende har tilegnet sig grundlæggende færdigheder i at beskrive musikalske fænomener i historisk belysning samt elementær viden om videnskabelig metode og teori i relation til musikfaget og færdighed i at opbygge og udforme et problemorienteret projektarbejde.

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory and Theory
ModulkodeBAMUS20142
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet