Lydstudie og sonologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i lydstudieteknik, akustik og psykoakustik. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • lydproduktion
 • lydstudieteknik
 • opstilling, kabelføring, fejlfinding og -retning
 • akustik og psykoakustik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og den moderne musikteknologis vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner, lydsyntese og –behandling
 • øret og hørelsen samt auditiv perception
 • teorier til analyse og beskrivelse af lyd og musik.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at bruge digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner
 • at foretage lydsyntese og bearbejde digital audio
 • at redegøre for grundlæggende forhold vedrørende hørelsen og auditiv perception.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge og anvende relevant indspilningsudstyr refleksivt 
 • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker refleksivt
 • at analysere, beskrive og evaluere lydproduktioner
 • at beskrive og diskutere akustiske og psykoakustiske implikationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLydstudieteknik
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter løsning af praktiske opgaver. Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvor den studerende løser og besvarer problemstillinger inden for områderne tilrettelæggelse, indspilning og redigering af lydstudieproduktioner.

Der gives 3 dage til udarbejdelse af opgaven.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Prøvens navnAkustik og psykoakustik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for inden for de akustiske og
psykoakustiske områder samt redegørelser for teoretiske problemstillinger i relation
hertil
- Den studerendes 2-4 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSoundstudio and sonologi
ModulkodeBAMUS201418
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS6
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet