Musikhistorisk periodestudium

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikhistorisk emne, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til periodestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

  • et afgrænset studium af en periode inden for den vestlige musiks historie
  • kilder, teori, analytik og metode i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. musikhistoriske implikationer
  • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse og fokusere et musikhistorisk emne videnskabeligt
  • at bestemme musikalske fænomeners tekstuelle og kontekstuelle relationer

Undervisningsform

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at definere og løse musikhistoriske opgaver og spørgsmål metodisk og videnskabeligt
  • at forholde sig fagligt relevant til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikhistoriske fænomener
  • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold og diskutere disse i musikvidenskabelige termer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorisk periodestudium
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde
inden for et eller flere musikhistoriske periodestudier
-  Den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Yderligere informationer

Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic History Study
ModulkodeBAMUS201415
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet