Færdighed og performance 2

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver, sang og musikledelse samt stemmeteori. Der undervises i:

 • klaver- og sangteknik
 • stemmeteori og kropslig fundering af sangstemmen
 • indstudering og fortolkning af enkle korpartiturer
 • ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • slagteknik
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • teknik og metode til indstudering, udførelse og ledsagelse af musikalske forlæg
 • stemmeteoretiske og sangpædagogiske principper
 • sang- og klavertekniske praksisformer, deres brug og udførelse
 • grundlæggende principper for secunda vista udførelse af musikalske forlæg

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre enkle indstuderede og secunda vista klaversatser
 • at udføre enkle indstuderede sange
 • at udføre enkle sange secunda vista
 • elementær sangstemmeanalyse og –typebestemmelse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at indstudere og udføre enkle satser i klaver og sang
 • at vælge relevante akkompagnementsteknikker
 • at vælge relevante secunda vista-teknikker
 • at vælge og anvende relevante sangpædagogiske metoder
 • at analysere og typebestemme sangstemmer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 2
Prøveform
Praktisk
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes færdighed i at anvende de
grundlæggende teknikker inden for sang, klaver og musikledelse korrekt.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Semestrets pensum.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået let øvede færdigheder i at instruere
og lede musikudøvelse, i at anvende sin sangstemme selvstændigt og til foresyngning af
korstemmer samt i at anvende klaver til at forespille musikstykker og til støtte for såvel
indstudering som akkompagnement.

Prøvens navnStemmeteori
Prøveform
Mundtlig
Den studerende forelægges et stemmediagnostisk problem og indgår i en dialog med eksaminator herom. I dialogen inddrages relevant stemmeteoretisk baggrundsviden.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået kompetencer med hensyn til stemmeteori, stemmeanalyse og –typebestemmelse. Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes indsigt i stemmens grundlæggende funktioner.

Yderligere informationer

Prøven i Stemmeteori kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse, i undervisningen i stemmeteori.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 2
ModulkodeBAMUS201412
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet