Færdighed og performance 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver og sang samt musikledelse. Der undervises i:

 • grundlæggende klaver- og sangteknik
 • kropslig fundering af sangstemmen
 • grundlæggende principper for indstudering og fortolkning af enkle korpartiturer
 • grundlæggende teknikker til ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • grundlæggende slagteknik
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • indstudering og udførelse af musikalske forlæg på grundlæggende niveau
 • grundlæggende tekniske praksisformer og deres brug
 • grundlæggende principper for og teknik til instruktion og ledelse af grupper
 • læsning, indøvelse og udførelse af stemmer
 • grundlæggende slagteknik

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at indstudere enkle klaversatser
 • at indstudere enkle sange
 • at indstudere og lede enkle former for musikudøvelse
 • at indøve og udføre enkle korstemmer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde med enkle satser i klaver og sang
 • at vælge relevante indstuderings- og udførelsesteknikker
 • at tilrettelægge indstudering og fremførelse af enkle, korte satser for kor og ensemble.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 1
Prøveform
Praktisk
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en enkel og kort sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Semestrets pensum.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Yderligere informationer

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen på første semester i Færdighed og performance 1, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen i alle tre fag.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 1
ModulkodeBAMUS201410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS3
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet