Problembaseret læring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og –behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af: 

  • grundlæggende viden om problembaseret læring
  • grundlæggende viden om metodevalg.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdighed i:

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at designe og reflektere over problembaserede projektforløb
  • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der afholdes parallelt med semestrets projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
arbejde inden for Problembaseret læring
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdigheder i
Problembaseret læring samt indsigt i fagets metoder.

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAMUS20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet