Læreterapi: Gruppeterapi 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

  • gruppemusikterapi
  • gruppeprocesser
  • grounding og centrering
  • betydningen af etablering af basal tryghed i en gruppeproces

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

  • at indgå i et gruppeprocesorienteret fag med autentisk materiale inden for læreterapiens rammer
  • at arbejde med egen grounding og centrering
  • at sætte ord på egne oplevelser i den gruppeterapeutiske proces
  • udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

  • at beskrive egne oplevelser samt formulere sig om egen lærings- og udviklingsproces i gruppemusikterapien inden for læreterapiens gældende rammer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Gruppeterapi 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien, herunder reflektere over temaet tryghed/utryghed i forhold til gruppeprocesser.

Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Sidetal: Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierRapporten skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Group Therapy 1
ModulkodeBAMTP20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet