Problembaseret læring i klinisk kontekst

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i problembaseret læring inden for en klinisk kontekst på et videregående niveau.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • problembaseret læring og porteføljearbejde i klinisk kontekst
  • problemformulering og metodevalg på videregående niveau
  • akademisk skriftlig fremstilling og udvidet informationssøgning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere og formulere et problem inden for kliniske områder
  • begrunde og udvikle undersøgelsesmetode i forhold til en problemformulering
  • informationssøgning på udvidet niveau
  • systematisk dokumentation af klinisk praksis vha. porteføljearbejde

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at diskutere undersøgelsesmetoder i forhold til forskellige problemformuleringer
  • at diskutere klinisk praksis ud fra en problembaseret indfaldsvinkel

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i klinisk praksis
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i et af eksaminator stillet spørgsmål/opgave vedrørende en problemformulering i en klinisk kontekst.
Normeret prøvetid: 20 min

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Clinical Practice
ModulkodeBAMTP201622
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulets placering: 4. eller 5. semester (modulet udbydes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det).
Valgfrit modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet