Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-musikalsk træning i og viden om musikterapeutiske teknikker og metoder med forskellige klientgrupper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

  • klinisk ætiologi og patologier, som er relevante for klinisk praksis
  • anvendelse af musikterapi med udvalgte kliniske målgrupper

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • sammen med en medstuderende/co-terapeut at tilrettelægge og gennemføre musikterapisessioner, under hensyntagen til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer
  • at anvende aktiv musikudøvelse, musiklytning (receptive metoder) og komposition i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at formidle den terapeutiske proces på en faglig relevant måde i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKliniske gruppemusikterapifærdigheder 1
Prøveform
Praktisk
Prøven foregår ved, at den studerende ud fra et givet oplæg sammen med en medstuderende arrangerer, leder og analyserer musikalske og terapeutiske gruppeaktiviteter med henblik på en bestemt klientmålgruppe samt analyserer egne musikterapeutiske færdigheder. De øvrige studerende på holdet medvirker som aktører i rollespil.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Normeret prøvetid: 1 time.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Group Music Therapy Skills 1
ModulkodeBAMTP201615
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet