Musikterapiteori og -forskning 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i grundlæggende kvalitative forskningsmetoder og deres videnskabsteoretiske grundlag samt centrale teorier i musikterapi med målgrupper med bl.a. fysisk og psykisk funktionsnedsættelser.

 

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå: grundlæggende viden om

  • kvalitative forskningsstrategier og deres hensigtsmæssighed
  • videnskabsteoretiske problemstillinger, som er knyttet til de kvalitative metoder, herunder kendskab til faserne i kvalitative undersøgelser og forskningsprojekter fra den indledende problemfase til den praktiske gennemførelse og rapportering
  • centrale teorier og metoder inden for musikterapi med udvalgte målgrupper med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  • anvendelse af assessmentmetoder og udvalgte kvalitative assessmentmetoder i musikterapi, herunder i forhold til målgrupper med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

  • at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til musikterapeutisk praksis med en udvalgt målgruppe, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til den valgte problemstilling
  • at redegøre for grundlæggende aspekter af musikterapiteori i forhold til den udvalgte målgruppe
  • at diskutere anvendelse af assessmentmetoder i forhold til målgrupper med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  • at anvende grundlæggende kvalitative analysestrategier, karakterisere dem videnskabsteoretisk og begrunde deres hensigtsmæssighed

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

  • at forholde sig til kvalitative forskningsmetoder, karakterisere deres videnskabsteoretiske fundament og vurdere deres relevans i forhold til musikterapeutisk arbejde
  • at kunne identificere relevante musikterapiteoretiske problemstillinger i forhold til musikterapeutisk arbejde med udvalgt målgruppe

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapiteori og -forskning 1
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe.
Ved individuel eksamen er prøvetiden i alt 30 minutter
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBedømmelsen sker ud fra en helhedsvurdering af projektet, fremlæggelsen, den
fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført på tilfredsstillende vis.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusikterapiteori og -forskning 1
ModulkodeBAMTP201611
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet