Musik og identitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelser med musikpsykologisk fokus på musikkens rolle i identitetsdannelsen og livshistorien. Kursusundervisningen er baseret på en musikalsk selvbiografi forfattet af den studerende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

 • udvalgte psykologiske teorier om identitetsdannelse
 • udvalgte teorier om musikpræferencer, præferencedannelse og lyttetypologier
 • musiks rolle i hverdagen såvel som i højdepunktsoplevelser
 • musikkens rolle i identitetsdannelsen, som beskrevet i international forskning
 • musikterapeutiske metoder og teorier, der tematiserer forholdet mellem musik og identitet, i individuel såvel som i gruppemusikterapi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for området musik og identitet
 • at kunne reflektere over musikkens betydning i egen livshistorie og formidle analysen i en musikalsk selvbiografi udformet i starten af kursusmodulet
 • at kunne reflektere over faktorer og dynamikker i sin egen musikterapeutiske identitet
 • at anvende identitetsorienterede indfaldsvinkler til individuel musikterapi og gruppemusikterapi

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • selvstændigt at formidle indsigt i og refleksioner over musikkens rolle i egen livshistorie
 • at kunne inddrage identitets- og livshistorieaspekter i tilrettelæggelsen af musikterapeutisk praksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og identitet
Prøveform
Mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet musikalsk selvbiografi på max. 12 sider, jf. modulets målbeskrivelse, og har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator umiddelbart efter afslutningen af kursusforløbet.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt en tilfredsstillende udarbejdet musikalsk
selvbiografi.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Den udarbejde musikalske selvbiografi.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Identity
ModulkodeBAMTP201421
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulets placering er 3. eller 5. semester (kurset afholdes hvert andet år med de to semestre samlet).
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet