Gruppesupervision af klinisk musikterapi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, hvis formål er at træne den studerende i at modtage supervision i gruppe ud fra førstehåndserfaringer med musikterapiudøvelse i den aktive praktik på 6. semester. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • basale etiske forhold vedrørende udøvelse af musikterapi, herunder problemstillinger vedrørende rollen som henholdsvis praktikant og udøver af musikterapi
 • anvendelse og betydning af supervision i forhold til aktiv udøvelse af musikterapi
 • opstilling og løbende revidering af målsætninger for musikterapiforløb
 • metoder til gennemførelse, dokumentation og beskrivelse af terapiforløb

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over eget terapeutisk udviklingsforløb ud fra kliniske temaer der har været bearbejdet i gruppesupervisionen
 • at reflektere over praktikerfaringen med henblik på at identificere ressourcer og arbejdsområder både klinisk og tværfagligt
 • at vurdere terapeutrollens indflydelse på psykodynamiske processer i de konkrete musikterapiforløb

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at reflektere over egen læringsproces i gruppesupervision og relatere den til kliniske temaer i praktikken
 • identificere såvel egne ressourcer som arbejdsområder i forhold til det kliniske arbejde i praktikken
 • at reflektere over sammenhæng mellem klientproblematik og målsætning for terapiforløb samt foretage en vurdering af graden af opfyldelse af målsætningen

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en betingelse for at påbegynde praktikforløbet på uddannelsens 6. semester, og herunder at tilmelde sig tilhørende prøve, at den studerende forinden har bestået samtlige prøver.

Prøver

Prøvens navnGruppesupervision af klinisk musikterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave i form af en rapport, hvor den studerende redegør for den erfaringsdannelse, han/hun har erhvervet i forbindelse med praktikforløbet og den tilhørende gruppesupervision.

Rapporten skal være på mindst 3 sider og højst 5 sider. Den skal afleveres senest 1
måned før semesterafslutning, og skal vedlægges udtalelse fra praktiksted.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierRapporten skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelGroup Supervision of Clinical Music Therapy
ModulkodeBAMTP201419
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet