Virksomhedsledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet repræsenterer en indføring i grundlæggende præmisser for virksomhedsledelse og virksomhedsøkonomi. Fokus for modulet er at tilvejebringe forståelse af grundlæggende problemstillinger og begreber vedrørende en virksomheds drift og indsigt i, hvilke faktorer der har betydning for en virksomheds mulighed for at klare sig ud fra såvel en økonomisk som en strategisk synsvinkel.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • Virksomhedsledelse
  • Virksomhedsøkonomi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • grundlæggende problemstillinger vedrørende virksomhedsledelse og virksomhedsøkonomi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere virksomheders drift ud fra et ledelsesmæssig, strategisk og økonomisk perspektiv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at diskutere og reflektere over problemstillinger vedrørende virksomhedsledelse, strategi og virksomhedsøkonomi i relation til den studerendes egen faglighed.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsledelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af
modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Besvarelsen bedømmes af
eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en
censor.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af modulet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for
modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness management
ModulkodeBAKDM201834
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi