Effekt og evaluering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler effekt og evaluering af kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation – herunder effektmåling, evalueringsmetoder samt forskellige former for modtagerforståelse og avanceret receptionsanalyse. Desuden behandles aktuelle etiske problemstillinger i offentlig, organisatorisk og kommerciel kommunikation.
I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • effektmåling og effektvurdering
 • modtagerundersøgelse
 • receptionsanalyse
 • etik og jura i offentlig kommunikation og markedsføring

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • metoder i evaluering og effektvurdering af strategisk kommunikation
 • kommunikations- og effektmål for kommunikation
 • persuasive indsatsers effekt og evaluering
 • avancerede metoder til modtagerundersøgelser og receptionsanalyse – både som led i præ- og post undersøgelser
 • etik og jura i offentlig kommunikation og markedsføring

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at vælge relevante evalueringsmetode til aktuelle opgaver
 • at foretage evaluering og effektmåling som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

 • at kunne vurdere kommunikationsplanlægning og dens effekt ud fra forskellige kvalitative og kvantitative metoder
 • at fungere konsultativt i forhold til vurdering, evaluering og effekt af kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffekt og evaluering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af modulet.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelEfficacy and Evaluation
ModulkodeBAKDM201832
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet