Fagets videnskabsteori: Kommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til modulets tema: Fagets videnskabsteori. Modulet omhandler centrale videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold, der knytter sig til kommunikation.
Den studerendes videnskabsteoretiske portefølje består af videnskabsteoriopgaver og – løsninger fra de foregående semestres undervisning og af projektrapporter, hvor videnskabsteoretiske overvejelser har udgjort en del af projektarbejdet.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder: Kommunikationsteori og analyse: Videnskabsteoretiske problemstillinger Fagets videnskabsteori og filosofiske og etiske sagsforhold

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til kommunikation
  • filosofiske og etiske sagsforhold i relation til kommunikation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over videnskabsteoretiske problemstillinger i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation generelt
  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over filosofiske og etiske sagsforhold i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation generelt.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne identificere, bearbejde og vurdere videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold inden for kommunikation

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagets videnskabsteori: Kommunikation”
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en skriftlig opgaveaflevering, der belyser en specifik videnskabsteoretisk problemstilling med afsæt i kursuslitteraturen og med eksempler fra den videnskabsteoretiske portefølje. Opgavens problemstilling godkendes af eksaminator.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke-bestået, bedømmes opgaven tillige af en intern censor.

Sidetal: Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen skriftlige opgave skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for
modulet. De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ETCS point.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Communication Science
ModulkodeBAKDM201829
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet