IKT, interaktion og organisation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med ikt, interaktion og organisation kommunikation. Målet er at forstå samspillet mellem ikt, brug og kontekst på såvel organisations- som brugergrænsefladeniveau og at forstå forandringsprocesser i netværk og organisationer vedrørende ibrugtagning af nye teknologier og dertil knyttede nye kommunikations-, samarbejds- og/eller læringsformer.

Modulet omfatter:

 • Ikt, interaktion og organisation: kommunikation, læring og samarbejde medieret af ikt
 • Ikt, interaktion og organisation: brugergrænseflader og brugbarhed

Der afholdes undervisningsaktiviteter i:

 • læring og samarbejde i netværk og organisationer
 • brugergrænseflader og brugbarhed.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • kommunikation, samarbejde og læring medieret af ikt i netværk og organisationer
 • ibrugtagning og implementering af ikt i organisationer og netværk
 • design af brugergrænseflader samt vurdering af brugergrænseflader og systemers brugbarhed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at vurdere teoretiske, analytiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i tilknytning til ikt-medieret kommunikation, samarbejde og læring i netværk og organisationer,
 • vurdere teoretiske, analytiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante metoder i tilknytning til vurdering af brugergrænseflader og systemers brugbarhed.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om vurdering og implementering af ikt-medieret kommunikation, samarbejde og læring i netværk og organisationer,
 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om vurdering og implementering af brugergrænseflader.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt, interaktion og organisation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt

Opgaven bedømmes af censor og eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelICT, Interaction and Organization
ModulkodeBAKDM201823
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester Informationsvidenskab
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet