Organisationskonsultation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med individets kommunikative kompetencer til at intervenere i organisationer her-og-nu med henblik på organisationskommunikative problemstillinger.

I tilknytning til modulet afholdes kurser inden for følgende områder:

  • Organisationskonsultation

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige typer af konsulentmetoder og -roller og de hermed forbundne kommunikative kompetencer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • analysere og intervenere i forhold til organisationskommunikative problemstillinger
  • agere bevidst om og konstruktivt i forhold til egne kommunikative kompetencer i relation til organisationskonsultation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at planlægge, deltage og indgå i organisationskonsultation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationskonsultation
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en bunden opgave og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor.

Der gives en forberedelsestid på 30 min. Alle hjælpemidler må anvendes. Prøvetiden
er normeret til 30 min.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset i organisationskonsultation, dvs. 80% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige de opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelConsulting in Organizations
ModulkodeBAKDM201815
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet