Kommunikationsplanlægning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation, herunder relationen mellem partnerne i kommunikationen, valg af medie og budskabets konstruktion.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikationsplanlægning
  • Strategisk kommunikation og effektmål

  • Medier og medievalg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kommunikationsplanlægning i teori og praksis

  • kommunikations- og effektmål i strategisk kommunikation

  • forskellige mediers og mediegenrers særlige kendetegn og muligheder i forbindelse med kommunikationsplanlægning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at gennemføre kommunikationsplanlægning og strategiske kommunikationsindsatser

  • at foretage forundersøgelser af kommunikationssituation i relation til afsender, budskab og modtager som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne gennemføre og vurdere kommunikationsplanlægning ud fra forskellige tilgange og metoder

  • at fungere konsultativt i forhold til kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCommunication Planning
Prøveform
Skriftlig
Opgaven bedømmes af censor og eksaminator.
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Planning
ModulkodeBAKDM201631
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet