Kreativitet og kompetence

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet formål er at introducere til og opøve kompetencer i relation til kreative, kunstneriske processer og at anvende disse i individuel og kollaborativ konceptudvikling af medieprodukter. Den studerende skal opnå viden om ledelse af kunstneriske processer.

Modulet omfatter undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • kreativitet og kreative processer

  • kunstneriske metoder

  • konceptudvikling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kreative, kunstneriske processer i forbindelse med udvikling af digitale medieprodukter

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at designe, gennemføre og kritisk reflektere over konceptudviklingsstrategier for digitale medieprodukter

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at identificere muligheder for kreativt potentiale i relation til digital medieproduktion

  • at omsætte teoretisk og metodisk indsigt i kreative processer i konkrete individuelle og kollaborative udviklingsforløb.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitet og kompetence
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelCreativity and competence
ModulkodeBAKDM201627
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet