Fagets videnskabsteori: Interaktive digitale medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til modulets tema: Fagets videnskabsteori. Modulet omhandler videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold. Modulet sætter den studerende i stand til at reflektere over og bearbejde videnskabsteoretiske problemstillinger. Den studerendes videnskabsteoretiske portefølje består af videnskabsteoriopgaver og – løsninger fra de foregående semestres undervisning og af projektrapporter, hvor videnskabsteoretiske overvejelser har udgjort en del af projektarbejdet.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder: Videnskabsteoretiske problemstillinger
Fagets videnskabsteori og filosofiske og etiske sagsforhold.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til kommunikation

  • filosofiske og etiske sagsforhold i relation til kommunikation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over videnskabsteoretiske problemstillinger i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation generelt

  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over filosofiske og etiske sagsforhold i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation generelt

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne identificere, bearbejde og vurdere videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold inden for kommunikation

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagets videnskabsteori: Interaktive digitale medier
Prøveform
Skriftlig
Den skriftlige fremstilling belyser en specifik videnskabsteoretisk problemstilling med afsæt i kursuslitteraturen og med eksempler fra den videnskabsteoretiske portefølje. Opgavens problemstilling godkendes af eksaminator. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science: Interactive Digital Media
ModulkodeBAKDM201625
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet