Erstatningsopgave på 5. semester

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På 5. semester kan Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier godkende, at den studerende sammensætter et alternativt uddannelsesforløb inden for 5. semesters formål, hvor studieaktiviteterne erstattes af andre studieaktiviteter ved ophold på anden uddannelsesinstitution.

I stedet for de ordinære studieaktiviteter på den pågældende uddannelses institution kan der afleveres en opgave på baggrund af de studieaktiviteter, den studerende har fulgt på den pågældende uddannelsesinstitution. Opgaven afleveres ved hjemkomsten og skal ækvivalere semestrets enheder i omfang og formål. Opgaven bedømmes ved en intern mundtlig prøve.

Den studerende skal ansøge Studienævnet om forhåndsgodkendelse før studieopholdets begyndelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErstatningsopgave på 5. semester
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Opgaven og den mundtlige samtale skal demonstrere at den studerende har opnået de læringsmål som er aftalt i forbindelse med forhåndsgodkendelsen af det eksterne studieophold.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelReplacement task on 5th semester
ModulkodeBAKDM201620
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi