Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikation og informationssysteme, der tager hensyn til og understøtter brugernes/modtagernes kulturelle mønstre og værdier. Målet med kommunikationsdesignet kan følgelig være adfærds- eller holdningsændringer hos modtager.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • Designteori og metode i relation til kommunikation, kultur og værdier

 • Kulturteori og analyse

 • Fagets videnskabsteori med fokus på kultur og værdier

 • Persuasivt design.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • tilrettelæggelse af kommunikations- og/eller ikt-produkter og løsninger med særligt fokus på modtageres kultur og værdisæt

 • designprocesser i relation til kommunikationsdesign

 • forskellige typer af designprocesser i relation til kommunikationsdesign

 • informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang og med fokus på kultur- og værdirelaterede problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende kommunikationsdesign med fokus på kultur- og værdirelaterede problemstillinger til fagfæller og ikke-specialister

 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i kommunikationsdesign

 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang med henblik på brugerens kultur og værdisæt.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at identificere, udvikle og implementere kommunikations- og informationsvidenskabelige løsninger ud fra en brugercentreret tilgang, dvs. ud fra viden om målgrupper, brugere, brugbarhedskriterier, brugssituationer og bredere kulturelle sammenhænge

 • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt i et konstruktivt virke i relation til designet af kommunikation under hensyntagen til kulturelle og værdimæssige dimensioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 3: Kultur og værdier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor.
Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communication 3: Culture and values
ModulkodeBAKDM201619
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet