Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikation og informationssystemer, der understøtter og realiserer oplevelser og underholdning under hensyntagen til tid- og rumrelaterede problemstillinger.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • Designteori og metode i relation til oplevelser og underholdning

 • Oplevelsesteori og design

 • Kreative og innovative processer samt projektledelse

 • Fagets videnskabsteori, med fokus på æstetik og æstetisk teori og tid og rum

 • Narrativitetsteori og narrative strukturer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsvidenskabelige produkter og løsninger med særligt fokus på oplevelser og underholdning

 • indholdsmæssige og æstetiske dimensioner af kommunikationsprodukter og processer

 • videnskabsteoretisk forståelse af æstetik og æstetisk teori

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at deltage aktivt, samarbejdende, kreativt, konstruktivt og kritisk i at udvikle informationsteknologiske og kommunikationsmæssige løsninger, der understøtter og realiserer underholdning og oplevelser i tid og rum

 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende tilrettelæggelse af oplevelser til fagfæller og ikke-specialister

 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til kommunikationsdesign, der understøtter eller realiserer underholdning og oplevelser i tid og rum.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at identificere, udvikle og implementere kommunikations- og informationsvidenskabelige løsninger med henblik på at designe kommunikation der understøtter eller skaber underholdning og oplevelser

 • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt konstruktivt til design af underholdning og oplevelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor.
Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communiation 2: Experience, time and space
ModulkodeBAKDM201618
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet