Informationspraksis og informationsadfærd

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fokus for modulet er informationspraksis og -adfærd: at udforske de mange forskellige måder hvorpå mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger information. Gennem modulet opnår de studerende forståelse for de vigtigste koncepter og teorier indenfor informationspraksis og -adfærd.

Der udbydes undervisning indenfor følgende områder:

  • Teorier, koncepter og modeller indenfor informationspraksis- og adfærd

  • Informationssøgning som informationsadfærd

  • IKT-systemer i informationspraksis og -adfærd

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • hvordan mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger eller ignorer og undgår information

  • IKT-systemer som indgår i informationspraksis og -adfærd

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner og IKT-systemer

  • at analysere hvordan mennesker organiserer deres personlige informationer og filer

  • designe IKT-systemer til fremme af god informationspraksis og -adfærd

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at reflektere over hvordan informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner påvirker designet af IKT-systemer

  • at bruge forskellige forskningsmetoder til at udføre en undersøgelse af konkrete informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationspraksis og informationsadfærd
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke-bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Practice and Information behavior
ModulkodeBAKDM201616
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet