Diskurs og organisation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler diskursanalyse i den kritiske tradition anvendt som metode og som analyseredskab i organisatoriske sammenhænge.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • sammenhængen mellem videnskabsteoretisk baggrund og diskursanalyse

  • tilgange til diskursanalyse i den kritiske tradition

  • hvordan diskursanalyse anvendes i multimodal analyse

  • kritisk diskursanalyse som metode og analyseredskab ved analyser af data i organisatoriske kontekster.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende kritisk diskursanalyse som metode i skriftlige cases, opgaver og projektarbejde i organisatoriske sammenhænge

  • at anvende kritisk diskursanalyse som analyseredskab ved arbejde med data og tekstgenrer, som er relevante i organisatoriske kontekster.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at designe og reflektere over diskursanalytisk metode og analyse i case- og projektforløb
  • at forholde sig kritisk til organisationstekster og -diskurs.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskurs og organisation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse and Organisation
ModulkodeBAINV20178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet