Virksomheds- og forretningsforståelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med grundlæggende virksomheds- og forretningsforståelse nationalt og internationalt samt med erhvervs- og markedsforhold i det studerede fremmedsprogsområde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • virksomhedens grundlæggende forretningsmodel og udvikling heraf
  • virksomhedens ressourcestyring
  • virksomhedens grundlæggende organisatoriske forhold
  • virksomhedens grundlæggende markedsforhold – nationalt og internationalt
  • erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at foretage analyser af virksomhedens muligheder og udfordringer inden for ovennævnte områder

  • at formidle sin viden om erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet

  • at anvende sin viden om ovennævnte områder til at løse en given opgave eller problemstilling i en konkret situation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at bidrage til løsningen af virksomhedsrelaterede opgaver med en professionel tilgang
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomheds- og forretningsforståelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Knowledg
ModulkodeBAINV20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet