Kinas marked og forbrugere

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk.
Modulet beskæftiger sig med Kinas marked og forbrugere, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold, markedsstrukturer, forbrugere og forbrugerkultur.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • kinesisk politik og økonomi i grundlæggende træk, herunder markedsstrukturer

  • kinesisk forbrugerdemografi

  • udenlandske virksomheders udfordringer på det kinesiske marked inden for salg og markedsføring

  • kinesiske virksomheders indtog på det globale marked.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere forskellige forbrugergruppers ønsker og behov
  • at analysere udfordringer og muligheder for salg og markedsføring i Kina.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at omsætte viden om kinesiske markedsforhold til en forståelse for andre internationale markeder

  • at indgå i tværfagligt samarbejde om salg og markedsføring til kinesiske forbrugergrupper i og uden for Kina.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinas marked og forbrugere
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave på dansk eller engelsk efter studienævnets bestemmelse. Besvarelsen må højst være på 6 sider.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket and Consumers in China
ModulkodeBAINV201728
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet