Kinesisk organisations- og virksomhedskultur

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk.
Modulet beskæftiger sig med kinesisk organisations- og virksomhedskultur, virksomhedstyper og udenlandske virksomheders indtog på det kinesiske arbejdsmarked.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • samspillet mellem stat, samfund og virksomheder i Kina (herunder forskellige virksomhedstyper)

  • aspekter af det kinesiske arbejdsmarked med relevans for udenlandske virksomheder

  • virksomhedsrelevante elementer af kinesisk kultur og kommunikation

  • udenlandske virksomheders interkulturelle udfordringer i mødet med kinesiske organisationsformer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere og analysere kommunikative og organisatoriske udfordringer i dansk- kinesisk samarbejde

  • at identificere og analysere udfordringer for danske og udenlandske virksomheder i mødet med stat og marked i Kina.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • i tværfagligt samarbejde at kunne bidrage til udenlandske virksomheders virke i Kina
  • at navigere i en interkulturel organisatorisk sammenhæng.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk organisations- og virksomhedskultur
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave på dansk eller engelsk efter studienævnets bestemmelse. Besvarelsen må højst være på 8 sider.

Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Organisational and Business Culture
ModulkodeBAINV201725
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet