Forretningsudvikling og entreprenørskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk.
Modulet beskæftiger sig med forretningsudvikling og entreprenørskab, dvs. fagets grundelementer og udviklingen fra forretningsidé til -plan.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • forretningsforståelsens og forretningsudviklingens grundelementer
  • processen fra forretningsidé til forretningsplan.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at vurdere realiseringspotentiale for en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel

  • at udvikle en ny forretningsidé, herunder beskrive måden, hvorpå den kan udvikles og planlægges

  • at foretage en analyse af en forretningsidé

  • at formidle en forretningsidé til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)

  • at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og argumentere for til- og fravalg af elementer i planen.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at opstille og teste antagelser omkring en ny forretningsidé
  • at omsætte en forretningsidé til en forretningsplan, herunder argumentere for den mest hensigtsmæssige kommercialiseringsform
  • at anvende en forretningsplan som et internt strategisk styringsværktøj.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2- dages hjemmeopgave på dansk eller engelsk efter studienævnets bestemmelse. Besvarelsen må højst være på 6 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeBAINV201724
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet