Organisationspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til grundlæggende organisationspsykologiske teorier og fænomener og problemstillinger, ligesom disse relateres til praktiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • væsentlige teorier og fænomener relateret til organisationspsykologi
  • kommunikation omkring organisationspsykologiske emner.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at analysere eksempler på psykologiske fænomener i organisationen
  • at udarbejde relevante kommunikationsforslag og -oplæg.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at fortsætte kompetenceudvikling inden for fagområdet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational Psychology
ModulkodeBAINV201723
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet