Webkommunikation og søgemaskineoptimering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til grundlæggende teorier om webkommunikation set i en virksomhedskontekst, herunder informationsarkitektur, motiverende design og søgemaskineoptimerede tekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber inden for tekstproduktion og fagjournalistik
 • rammerne og betingelserne for online kommunikation
 • søgemaskineoptimering af online tekster
 • digital kommunikationsteori, fx brugervenlighed og motiverende design på et website
 • brugertests og anvendelsen af disse.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at analysere og vurdere webkommunikation

 • at planlægge, udføre og analysere brugertests

 • at udarbejde søgemaskinevenlige tekster set i relation til en given virksomhed og given målgruppe

 • at udarbejde og analysere forskellige virksomhedstekster og medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk viden om tekstproduktion og fagjournalistik til praktisk tekstproduktion i en virksomhed eller organisation

 • at indgå aktivt i virksomheders strategiske arbejde med webkommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWebkommunikation og søgemaskineoptimering i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en bunden skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige opgave må højst være 10 sider + bilag.
Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Communication and Search Engine Optimisation in Theory and Practice
ModulkodeBAINV201718
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet