Medier og kommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget.
Modulet består af et problembaseret projektarbejde med et selvvalgt emne inden for området medier og kommunikation. Emnet skal have relation til uddannelsens faglighed. Projektet skrives på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for medier og kommunikation med relation til uddannelsens faglighed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde

  • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem

  • at anvende relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling

  • at analysere problemstillinger i relation til medier og kommunikation

  • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om medier og kommunikation

  • at formidle viden i en form, som overholder de væsentligste principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at arbejde selvstændigt med et udvalgt emne inden for medier og kommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier og kommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende studieordning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Communication
ModulkodeBAINV201714
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet