Skriftlig produktion af specialiserede tekster

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget.
Modulet beskæftiger sig med produktion af specialiserede tekster, dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, kan fx være (brugs-)vejledninger, produktbeskrivelser, årsrapporter og fagartikler.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • produktion af specialiserede tekster, fx (brugs-)vejledninger, produktbeskrivelser, årsrapporter og fagartikler

  • oversættelsesteori og -metode i relation til specialiserede tekster

  • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget inden for udvalgte specialiserede tekstgenrer

  • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk inden for udvalgte specialiserede tekstgenrer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at oversætte enklere specialiserede tekster mellem fremmedsproget og dansk

  • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst og med en given målgruppe

  • selvstændigt at producere enklere specialiserede tekster i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at udføre produktion af specialiserede tekster inden for nye områder

  • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig produktion af specialiserede tekster.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig tekstproduktion af specialiserede tekster
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i oversættelse fra dansk til fremmedsprog og/eller fra fremmedsproget til dansk samt selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget på basis af tekster.
Normeret prøvetid: 5 timer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet