PBL, videnskabsteori og akademisk praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en introduktion til problembaseret læring (PBL) og projektarbejde. Desuden introduceres til videnskabsteori og skriftlig akademisk fremstilling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • problembaseret projektarbejde
 • teori- og metodevalg
 • principper for akademisk fremstilling
 • grundlæggende elementer i humanistisk videnskabsteori.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at identificere et relevant problem inden for det humanistiske område i relation til den givne temaramme på semestret og udarbejde en problemformulering

 • at indsamle relevant materiale i forhold til det valgte problem

 • at beskrive og begrunde teori- og metodevalg med henblik på det valgte problem

 • at analysere relevant empirisk materiale med henblik på at besvare problemformuleringen

 • at formidle viden i en form, som overholder grundlæggende principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem
 • at anvende og udvikle akademiske skrivekompetencer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPBL, videnskabsteori og akademisk praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven aflægges samtidig med prøven i Kultur, kommunikation og samfund.

Ved omprøve har prøven form af en mundtlig samtale mellem eksaminator, censor og den studerende med udgangspunkt i semestrets projekt. Normeret prøvetid ved omprøve: 20 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelPBL, Theory of Science and Academic Practice
ModulkodeBAINV20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet