Erhvervs- og samfundsforhold

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og problemorienteret synopsisarbejde inden for følgende fagområder:

  • erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet
  • kultur- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • fremmedsprogsområdets erhvervs- og markedsforhold og/eller
  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at anvende sin viden til at undersøge det i synopsen valgte emne
  • at anvende relevante teorier og metoder
  • at formidle sin viden om erhvervs- og markedsforhold og/eller kultur- og samfundsforhold skriftligt og mundtligt på det valgte fremmedsprog i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt med tværfaglige problemkomplekser
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervs- og samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på fremmedsproget i: Erhvervs- og
samfundsforhold (Business and Society). Prøven foregår som en samtale mellem den
studerende og eksaminator med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet skriftlig
synopsis. Den skriftlige besvarelse, som danner grundlag for den mundtlige prøve, udarbejdes på fremmedsproget. Besvarelsen skal mindst være på 2 sider og må højst være på 4 sider og skal indeholde følgende elementer: indledning, problemformulering, redegørelse for metode, teori og empiri, analyse, konklusion og litteraturliste.

Normeret prøvetid: 30 min
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
Vurderingskriterier*Vægtning: Hovedvægten lægges på den mundtlige præstation.

Besvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
synopsis.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness and Society
ModulkodeBAINV20159
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet