Virksomhedsforståelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser, casestudier og opgaver på dansk inden for følgende fagområder:

 • virksomhedsforståelse
 • markedsforhold.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere 

 • Viden om og forståelse af
 • virksomhedens grundlæggende økonomiske forhold
 • virksomhedens organisatoriske forhold
 • teoretiske og praktiske marketingforhold
 • virksomhedens internationale markedsforhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at anvende sin viden om ovennævnte områder til at løse en given opgave eller problemstilling i en konkret situation
 • at formidle opnået viden om virksomhedens forhold skriftligt i en adækvat form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • at bidrage til løsningen af virksomhedsrelaterede opgaver med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsforståelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave/case. Besvarelsen skal være
på mindst 5 sider og må højst være på 10 sider. Hjemmeopgaven/casen indeholder udvalgte
elementer fra modulets fagområder.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede case.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Knowledge
ModulkodeBAINV20157
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet