Skriftlig sprogproduktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder: 

 • skriftlig sprogproduktion
 • grundlæggende oversættelsesteori og –metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • grundlæggende oversættelsesteori og -metode
 • fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis
 • grundprincipperne for tekstproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at redegøre for sproglige fænomener
 • at anvende viden om fremmedsprogets grammatik
 • at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe
 • at oversætte mellem fremmedsproget og dansk
 • selvstændigt at producere enklere tekster på fremmedsproget .

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig sprogproduktion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig sprogproduktion
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Skriftlig sprogproduktion (Production of
Written Texts). Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende
sammensætter i løbet af kurset i skriftlig sprogproduktion. Indholdet af den studerendes
eksamensportfolio skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende: oversættelse
fra dansk til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget til dansk og en fri skriftlig
fremstilling. Opgaverne indeholder desuden redegørelse for sproglige fænomener.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
portfolio.

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV20155
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet