Kinesisk sprogforståelse II

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus og opgaver inden for følgende fagområde:

 • kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse II.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • ca. 100 kinesiske ord relateret til dagliglivet og andre simple emner
 • grundlæggende grammatik, herunder spørgsmål samt attributters og adverbiers struktur og funktion
 • basale udtryk, inklusive ønsker, anmodninger og personlige holdninger
 • forholdet mellem skrifttegn og ord
 • simple teksters (fx sms, kort og e-mail) struktur og sammensætning
 • konventionerne forhilsen, tak, undskyldning og afsked i forskellige skriftlige sammenhænge.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at gentage, genfortælle og fremsige ord og sætninger med korrekt brug af toner
 • at udveksle basale informationer samt give og svare på simple instruktioner og ordrer
 • at indikere basale behov og ønsker støttet af kropssprog efter behov
 • at læse, skrive og udtale ca. 50 almindelige kinesiske skrifttegn
 • at skrive korte, simple dagligdags beskeder
 • at anvende et simpelt ordforråd til at udtrykke tak, undskyldning, lykønskninger og farvel.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende kommunikationsstrategier (fx omskrivning, inferens, gestik eller mimik) til at styrke kommunikationen
 • at anvende kinesisk i passende sproglige og kulturelle sammenhænge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk sprogforståelse II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
En intern mundtlig eller skriftlig prøve på kinesisk i: Kinesisk sprogforståelse II (Chinese
Language Studies II (Putonghua)). Prøven består af en af nedenstående prøver.
Studienævnet bestemmer forud for prøvens afholdelse, hvilken prøve som skal være
gældende:

a) En skriftlig prøve: Prøven består af en fri skriftlig opgave.
Normeret prøvetid: 2 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.

Den skriftlige besvarelse skal demonstrere følgende læringsmål:

Viden om og forståelse af
- ca. 100 kinesiske ord relateret til dagliglivet og andre simple emner
- grundlæggende grammatik, herunder spørgsmål II samt attributters og adverbiers struktur og funktion
- basale udtryk, inklusive ønsker, anmodninger og personlige holdninger
- forholdet mellem skrifttegn og ord
- simple teksters (fx sms, kort og e-mail) struktur og sammensætning
konventionerne for hilsen, tak, undskyldning og afsked i forskellige skriftlige sammenhænge.

Færdigheder i
- at læse, skrive og udtale ca. 50 almindelige kinesiske skrifttegn
- at skrive korte, simple dagligdags beskeder.

Kompetencer til
- at anvende kommunikationsstrategier (fx omskrivning, inferens, gestik eller mimik) til at styrke kommunikationen
- at anvende kinesisk i passende sproglige og kulturelle sammenhænge.

Eller

b) En mundtlig prøve: Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på basis af 2-3 billeder og inden for et basalt sprog og ordforråd.

Normeret prøvetid: 20 min. Ingen hjælpemidler må anvendes.

Samtalen skal demonstrere følgende læringsmål:

Viden om og forståelse af
- ca. 100 kinesiske ord relateret til dagliglivet og andre simple emner
- grundlæggende grammatik, herunder spørgsmål II samt attributters og adverbiers struktur og funktion
- basale udtryk, inklusive ønsker, anmodninger og personlige holdninger
- forholdet mellem skrifttegn og ord
- simple teksters (fx sms, kort og e-mail) struktur og sammensætning
- konventionerne for hilsen, tak, undskyldning og afsked i forskellige skriftlige
sammenhænge.

Færdigheder i
- at gentage, genfortælle og fremsige ord og sætninger med korrekt brug af toner
- at udveksle basale informationer samt give og svare på simple instruktioner og ordrer
- at indikere basale behov og ønsker støttet af kropssprog efter behov

Kompetencer til
- at anvende kommunikationsstrategier (fx omskrivning, inferens, gestik eller mimik) til at styrke kommunikationen
- at anvende kinesisk i passende sproglige og kulturelle sammenhænge.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Language Studies II (Putonghua)
ModulkodeBAINV201537
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet