Interpersonel kommunikation i teori og praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning og et problemorienteret projektarbejde inden for følgende fagområder:

  • interpersonel kommunikation
  • praksis i organisationskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • teoretiske aspekter af interpersonel kommunikation, herunder verbal og non-verbal kommunikation
  • grundlæggende begreber og redskaber inden for interpersonel kommunikation
  • forskellige praktiserede former for interpersonel kommunikation i organisationer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at analysere forskellige former for verbal og non-verbal interpersonel kommunikation
  • at analysere forskellige praktiserede former for organisationskommunikation.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at blive bevidst om egen kommunikation i samspil med andre, fx i faglige samarbejdsrelationer.
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterpersonel kommunikation i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på dansk i: Interpersonel
kommunikation i teori og praksis (Interpersonal Communication in Theory and in
Practice). Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor
med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten
betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal
mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelserne for modulet.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i
eksamensordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelInterpersonal Communication in Theory and in Practice
ModulkodeBAINV201520
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet