Kultur og samfundsforhold

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser på dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for disse områder:

  • interkulturel kommunikation
  • kultur og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • teori relevant for projektets fokus
  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for fagområdet gennem et problembaseret emnestudie
  • tværfaglige kultur- og samfundsfaglige problemkomplekser.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur- og samfundsforhold inden for fremmedsprogsområdet i en adækvat form og på et kommunikativt velfungerende dansk 
  • at anvende videnskabelige arbejdsmetoder, herunder problemanalyse, problemafgrænsning og problembearbejdning.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • samarbejde og kommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur- og samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i
eksamensordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Society
ModulkodeBAINV20152
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet