Forretningsudvikling og entreprenørskab

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på dansk inden for følgende fagområde:

 • forretningsudvikling og entreprenørskab.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • forretningsforståelsens og forretningsudviklingens grundelementer
 • processen fra forretningsidé til forretningsplan.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at vurdere, om der er grundlag for at realisere en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel
 • at udvikle en ny forretningsidé, herunder beskrive måden, hvorpå den kan udvikles og planlægges
 • at foretage en analyse af en forretningsidé
 • at formidle en forretningsidé til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)
 • at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og argumentere for til- og fravalg af elementer i planen.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at opstille antagelser omkring en ny forretningsidé og teste disse antagelser
 • at udvikle en forretningsidé og omsætte den til en forretningsplan, herunder argumentere for den mest hensigtsmæssige kommercialiseringsform
 • at anvende en forretningsplan som et internt strategisk styringsværktøj.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve på dansk i: Forretningsudvikling og entreprenørskab (Business
Development and Entrepreneurship). Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages
hjemmeopgave. Hjemmeopgaven skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeBAINV201519
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
FakultetDet Humanistiske Fakultet